Onafhankelijk lichtadvies

Esprit winkel met duurzame verlichting

Lichtadvies

Koreman verlichting is uw partner als het gaat om onafhankelijk en duurzaam lichtadvies. Wij denken met u mee om het beste resultaat te realiseren. Vrijblijvend bezoek op locatie, verlichtingsscan, lichtplannen en visualisaties behoren tot de mogelijkheden. Om aan uw specifieke lichtbehoefte te voldoen achterhalen wij welke aspecten voor u belangrijk zijn. Of dat nu sfeer, productiviteit, gebruikersgemak, energiekosten of duurzaamheid is, wij zorgen ervoor dat uw kernbehoeftes meegenomen worden in ons lichtadvies.

Lichtscan

Om een goed beeld te krijgen van de besparingsmogelijkheden op uw verlichting biedt Koreman Verlichting de Verlichtingsscan. De verlichtingsscan is gebaseerd op de huidige norm voor binnenverlichting de NEN-EN-12464-1, de uitgangspunten, zoals vermeld, zullen worden uitgevoerd en gerapporteerd door een verlichtingsdeskundige.

Het door ons uit te brengen verlichtingsscan zal de volgende onderdelen bevatten:

  • Welke lichtbronnen kunnen aangepast worden

  • Wat is de aanpassing precies (lampen, armaturen, detectie)

  • Wat levert de aanpassing op (elektriciteit, kosten)

  • Een indicatie van de totale kosten (inclusief installatie)

 


Energie

Waar een mens zich ook bevindt, hij reageert op licht. Op de hoeveelheid, het tijdstip, de kleur van het licht en de locatie ervan. Onderzoek wijst uit dat er een directe relatie is tussen de kleur van het licht dat ons omringt en de mate van energie  die wij hebben. Weinig verrassend, want ons daglicht verandert in de loop van de dag ook van een blauw spectrum in de ochtend naar een rood spectrum in de avond. Omdat onze stofwisseling op licht reageert, veranderen wij mee van actief naar rustig.

Welzijn

Ook heeft de hoeveelheid licht grote invloed op onze energie. Een onvoldoende verlichte ruimte draagt bij aan een gevoel van vermoeidheid. Een groot deel van de Nederlanders werkt in een omgeving die niet optimaal is verlicht. De vermoeidheid die dit teweeg brengt kan op den duur andere klachten veroorzaken. Gelukkig geldt ook het omgekeerde: voldoende en juist licht op de werkvloer draagt bij aan het welzijn van mensen.

Productiviteit

Het welzijn van mensen heeft naast een sociale ook een economische kant. Iemand die in een goed verlichte ruimte werkt is aantoonbaar actiever en productiever dan zijn collega in een slechter verlichte werkomgeving. Investeren in optimaal licht leidt daarmee bijna onmiddellijk tot een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.