Voor als er nood aan de man is...

Noodverlichting

Noodverlichting

Het inrichten van een goede noodverlichtingsinstallatie vergt een systematische aanpak.
Hieronder wordt een plan van aanpak weergegeven die Koreman Lichtonderhoud gebruikt.

  • 1. Vaststelling van aard en omvang activiteiten;
  • 2. Vaststelling van de aanwezigheid en verplaatsing van personen;
  • 3. Opstelling van een nood-evacuatieplan;
  • 4. Vaststelling risicogradaties werkplekken;
  • 5. Opstelling van een noodverlichtingsplan;
  • 6. Toetsing door Brandweer en/of Arbeidsinspectie

Onderhoud

De noodzaak tot het onderhouden van een noodverlichtingsinstallatie wordt ook door de wetgever onderkend. In de Arbo-wet is vastgelegd dat noodverlichting regelmatig moet worden gecontroleerd en indien nodig worden hersteld. De huidige wetgeving voorziet dat noodverlichting minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd dient te worden. De prEN 50172 voorziet echter een maandelijkse functietest en een jaarlijkse autonomietest.

Al deze onderhoudswerkzaamheden worden door Koreman Lichtonderhoud in een logboek verwerkt.