Voorkom problemen door een Power Quality Meting

Voorkom netvervuiling en laat een Power Quality Meting uitvoeren

Power Quality Metingen

Power Quality of kwaliteit van de netspanning blijkt steeds meer een oorzaak van optredende storingen.
Dat hiermee kosten gemoeid zijn is evident.

Kosten bij Power Quality-problemen

De kosten van power quality-problemen verschillen in soort en hoogte. Dankzij diverse onderzoeken is er meer inzicht ontstaan in deze kosten. In onderstaande afbeelding is een indeling gemaakt naar kosten als gevolg van de diverse power qualityfenomenen. Het merendeel van de kosten wordt veroorzaakt door dips. Harmonische problemen komen op de tweede plaats van oorzaken. 

Dit betekent overigens niet dat dips het meest voorkomen. Flikkerproblemen bijvoorbeeld komen vaker voor, maar hun kostenimpact is vele malen lager dan die van dips.

 Afbeelding

 

Kosten in procenten ten opzichte van de totale kosten van power quality-problemen. (Bron: Kennisbank Power Quality.)

Wij kunnen voor u kijken naar de specifieke kosten van de power quality-fenomenen. Dit wordt uitgezet tegen een mogelijke oplossing die het probleem beperkt zodat u er geen last meer van heeft.
In de webshop vindt u verdere informatie over door ons uit te voeren metingen.

Download hier een rapport van de ISSO over Power Quality.

Rapport-netvervuiling-ten-gevolge-van-lichtbronnen.pdf