Licht en welzijn, onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Licht en welzijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Licht

Licht is een wezenzlijk onderdeel van ons bestaan wat wij maar al te vaak voor lief nemen. Toch speelt licht een grote rol, ook op de werkvloer.

Energie

Waar een mens zich ook bevindt, hij reageert op licht. Op de hoeveelheid, het tijdstip, de kleur van het licht en de locatie ervan. Onderzoek wijst uit dat ern een directe relaties is tussen de kleure van het licht en de mate van energie die wij hebben. Weinig verrassend aangezien ons daglicht verandert in de loop van de dag van het blauwe deel in het spectrum naar het rode deel in de avond. Ons lichaam maakt hierdoor in de ochtend het hormoon cortisol aan waardoor het lichaam "actief" wordt en in de avond het hormoon melatonine wat ook wel het slaap hormoon wordt genoemd.

Welzijn

Een onvoldoende verlichte ruimte draagt bij aan een gevoel van vermoeidheid. Een groot deel van de Nederlanders werkt in een omgeving die niet optimaal is verlicht. De vermoeidheid die dit teweeg brengt kan op den duur andere klachten veroozaken. Gelukkig geld ook het omgekeerde: voldoende lciht op de werkvloer draagt bij aan het welzijn van mensen.

Productiviteit

Het welzijn van mensen heeft naast een sociale ook een economische kant. Iemand die in een goed verlichte ruimte werkt is aantoonbaar actiever en prodcutiever dan zijn collega in een slecht verlichte werkomgeving. Investeren in optimaal licht leidt daarmee bijna onmiddellijk tot een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim.