Zekerheid en kwaliteit!

Vaste kosten en verzekerd van goede verlichting!

ONDERHOUD / CONTRACTEN

Om optimaal te blijven functioneren hebben verlichtingsinstallaties periodiek onderhoud nodig. Type installatie, armatuur en lichtbron bepalen de vereisten van het onderhoud. Het opstellen van een onderhoudsplan is daarbij belangrijk om de zekerheid te krijgen dat de lichtinstallatie volgens de gestelde eisen blijft functioneren. Daarnaast worden verlichtingsinstallaties conform normen gemaakt en dient de installatie daaraan te blijven voldoen.

Lampenremplace wordt voorafgegaan door een inventarisatie en tijdens de uitvoering worden alle lampen vervangen. Hierbij let men niet op de werkelijke noodzaak van vervanging. Dit kenmerkt zich door de eerste tijd geen uitval van lampen, een nette installatie en, door het grote inkoopvoordeel, relatief goedkope aanschaf van lampen.

De leveranciers van lampen en armaturen adviseren echter om planmatig onderhoud toe te passen. Planmatig onderhoud is op een planmatige manier alle lampen van hetzelfde type vervangen op een vooraf berekend moment. Ongeacht of de lampen zijn uitgevallen.

Het vervangingsmoment kan worden berekend door te analyseren wat de levensduur van de lampen is, waarbij men rekening houdt met de werkelijke gebruiksduur van een ruimte. Als een installatie niet goed wordt onderhouden, kan de kwaliteit van het licht snel achteruitgaan. Dit kan een negatief effect hebben op de omzet, het comfort, de veiligheid en de productiviteit op de werkvloer. Bij planmatig onderhoud wordt voor enige jaren een vaste onderhoudsprijs per jaar overeengekomen, waarbij het lichtonderhoudsbedrijf alle zorg voor de verlichting overneemt.