Groepsremplace

Groepsremplace is kostenbesparend en effectief!

Remlace

SPOT- EN GROEPSREMPLACE

De lichtopbrengst van een installatie neemt gedurende de levensduur van de lamp geleidelijk af. Dit is niet altijd direct waarneembaar. De hoofdoorzaak van lichtterugval is vervuiling van de armatuur en vooral veroudering van de lichtbron. Dit resulteert in uitval van de lichtbron of symptomen van storing bij het einde van de levensduur. Als men dit onderhoud te lang uitstelt, kan dit zelfs tot brandgevaar leiden. Daarom is onderhoud aan de lichtinstallatie van belang en moet het een onderdeel zijn van een totaal technisch onderhoudsplan.

Er zijn meerdere methodes om lampen te vervangen:

• spotremplace;

• lampenremplace;

• planmatig onderhoud.

Spot remplace is de vervanging van uitgevallen lampen of van lampen waarbij de hoeveelheid licht verminderd is of die een andere kleur zijn gaan vertonen door het verouderingseffect. Bij spot remplace vervangt men de lampen niet voordat ze zijn uitgevallen. Dit wordt meestal door de eigen medewerkers uitgevoerd. Dit kenmerkt zich door continue uitval van lampen, verschillende helderheden en relatief dure lampen.

Het lijkt een goedkopere oplossing dan planmatig onderhoud omdat alleen de uitgevallen lampen worden vervangen. Toch is dit niet zo, een enkele lamp vervangen kan arbeidsintensief zijn, dus duur. Bovendien is de lichtopbrengst van de overige lampen zover afgenomen dat de verlichting waarschijnlijk niet meer aan de norm voldoet.

Sinds de invoering van de NEN-EN-12464-1 is de noodzaak van planmatig onderhoud duidelijker geworden. In deze norm staat omschreven dat de gebruiker niet klaar is als de verlichtingsinstallatie opgeleverd wordt, maar dat in feite het onderhoud een aanvang neemt. Voorbeelden van slecht onderhoud treft men vaak in winkels aan. De lampen hebben diverse kleuren, maar niet de kleur die het hoort te zijn. Regelmatig onderhoud is dus belangrijk. Net als in een auto dienen er regelmatig controles en vervangingen uitgevoerd te worden. Dat gebeurt in een garage waar men over de nodige vakkennis beschikt. Dit is met verlichting niet anders. Er zijn tegenwoordig veel componenten die een lamp laten branden, er zijn dus ook veel mogelijkheden die dit kunnen verhinderen.