Dynamische verlichting voor de nachtdienst

Waternet

In opdracht van Waternet heeft Koreman Verlichting een advies uitgebracht betreffende de verlichting van een bedieningsruimte van sluizen en bruggen. Een ruimte waarin 24 uur per dag 7 dagen per week sluizen en brugen bediend worden. Een verantwoordelijke taak waarbij geen fouten gemaakt mogen worden.

Omdat de ruimte voorzien is van veel raampartijen hebben we naast een kunstlicht berekening ook een daglicht simulatie uitgevoerd. Hierbij zijn de gps coordinaten van de ruimte opgenomen in de simulatie software zodat het binnenschijnende daglicht per seizoen, zelfs per dag gesimuleerd is.

Op basis van het programma van eisen en onze berekeningen hebben we een advies uitgebracht waarbij dynamische verlichting als uitgangspunt is genomen. Door dynamische verlichting toe te passen kan de verlichting aan de verschillende ploegendiensten worden aangepast zodat de medewerkers scherp en alert blijven tijdens hun gehele dienst. Hierdoor is er een lagere kans op fouten en zullen de medewerkers minder last hebben van bio ritme stoornissen.